Zwołanie Zjazdu Zwyczajnego Hufca    dodano: 16-10-2019
Druhny i Druhowie!

Podaję do wiadomości uchwałę Komendy Hufca zwołującą Zjazd Zwyczajny na dzień 29.11.2019 r. godz. 17:00 w Szkole Muzycznej w Bielsku Podlaskim.
 
 


Archiwum informacji